“Je zegt waar het op staat en durft je kwetsbaar op te stellen”

Authenticiteit ervaar ik als jouw centrale kwaliteit. Er zijn geen dubbele agenda’s. Je bent open en objectief en je zegt waar het op staat. Je durft je ook kwetsbaar op te stellen. Daardoor weet ik wat ik aan je heb. Je hebt oog voor rechtvaardigheid, maakt ethische afwegingen, kunt onverbloemd inschattingen maken van de kwaliteit en de motieven van mensen, managers, beslissingen etc. Je bent groeigericht: voor jezelf, voor je werk, voor de organisaties die je adviseert. Er zit stuwkracht achter jouw handelen (gedreven), waarmee je deze groei en verbetering aanjaagt. Je reflecteert voortdurend op je handelen, je motieven, op de juistheid en de objectiviteit van je teksten en je onderzoeksresultaten. Met andere woorden je reflecteert bewust op jouw normen en waarden om te checken of je op de goede weg zit. Je bent ook hands on, enthousiast en voortvarend in organiseren. Je regelt zaken tijd, helder en duidelijk. Wat je regelt, klopt en is tot in detail doorgedacht. Ik heb gezien dat mensen naar je luisteren en zich door jou laten overtuigen. Die overtuigingskracht ontspringt aan jouw authenticiteit en jouw gerichtheid op de groei van degenen aan wie je adviseert. Je houdt je verre van druk zetten of manipuleren. Wat je doet is zuiver. Ik heb gemerkt dat je enthousiast kunt zoeken naar het juiste woord, de juiste formulering. Dat ene zinnetje dat precies tot uitdrukking brengt, wat je wilt zeggen. En de juiste ordening, volgorde en structuur. Ik had daardoor het gevoel dat het schrijven van het stuk bij jou in goede handen was.